Bar kod fiskalizacija

Bar kod fiskalizacija podrazumevaće i kontrolu mašinskih kodova

Bar kod fiskalizacija – nova fiskalizacija podrazumevaće i kontrolu kodova

 

BAR (QR) KOD FISKALIZACIJA

 

Do kraja prelaznog periodu, tačnije do 30.04.2022. godine, svi obveznici nove fiskalizacije biće dužni da pribave nove fiskalne uređaje. Nova fiskalizacija, elektronska fiskalizacija ili e-fiskalizacija je način evidentiranja roba i usluga koji se izvršava putem novih interet onlajn fiskalnih kasa odnosno elektronskih fiskalnih uređaja. Nova fiskalizacija omogućava da svaki račun bude evidentiran u Poreskoj upravi, a na računima će se nalaziti i QR kodovi koji će sadržati podatke o prodaji ili izvršenim uslugama i koji će služiti kao kontrolni kodovi kako za potrebe poreske uprave tako i za same kupce. Očigledno je da dolazi vreme kodova a kad već spominjemo kodove, pored kodova na računima predmet kontrole inspekcija biće ujedno i kodovi koji se moraju nalaziti na deklaracijama, kao sredstvo obeležavanja robe. Što se tiče kodova na računima, iste će generisati vaša nova kasa tako da u tom delu ne biste trebali da imate problema ali što se tiče kodova na deklaracijama, njih ćete morati da obezbedite sami i time poštedite sebe neprijatnosti ili sankcija koje mogu uslediti.

Sredinom 2019. godine počeo je da se primenjuje Zakon o trgovini čiji se jedan od članova odnosi na obavezu da roba bude označena mašinski čitljivom oznakom, bar kodom ili QR kodom. Pripremni period istekao je 31. januara 2020. a to znači da će od 1.februara 2020. pored osnovnih podataka na deklaraciji, na svakom proizvodu morati biti navedena neka mašinski čitljiva oznaka kao što je bar-kod ili QR kod.  (Članom 34. stav. 8 Zakona o trgovini („Sl. glasnik RS“, br. 52/2019) predviđeno je da od 31. januara 2020. godine, sva roba u maloprodaji mora biti označena mašinski čitljivom oznakom – GTIN identifikacija, QR kod i dr.). 

U skladu sa članom 68. stav 1. tačka 9) Zakona o trgovini novčanom kaznom od 500.000,00 do 2.000.000,00 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako prodaje robu bez deklaracije (član 34). Kazniće se i fizičko lice ili odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 50.000,00 do 150.000,00 dinara. Kazniće se i preduzetnik novčanom kaznom od 50.000,00 do 500.000,00 dinara.

 

Bar kod fiskalizacija - nova fiskalizacija podrazumevaće i kontrolu kodova

Bar kod fiskalizacija – nova fiskalizacija podrazumevaće i kontrolu kodova

 

Uz navedenu prekršajnu kaznu, pravnom licu se može izreći i zaštitna mera zabrane obavljanja određene delatnosti u trajanju od šest meseci do dve godine, kao i zaštitna mera javnog objavljivanja presude. Takođe, uz navedenu prekršajnu kaznu, odgovornom licu u pravnom licu može se izreći zaštitna mera zabrane da vrši određene poslove u trajanju od tri meseca do jedne godine. Isto važi i za preduzetnika i fizičko lice, kome se uz navedenu prekršajnu može izreći i zaštitna mera zabrane vršenja određene delatnosti u trajanju od šest meseci do dve godine.

 

Rešenje postoji…

Većina privrednika još uvek odlažu upotrebu kodova u deklaracijama najčešće zbog procedure dobijanja brojeva ili eventualno cene paketa bar kodova. Da biste dobili bar kodove postupak je sledeći: prvo morate aktivirati svoje članstvo u agenciji GS1. Članarina koju plaćate iznosi 18.000din na godišnjem novou (informacija sa početka 2022.god). Na osnovu te članarine moći ćete da poručite brojeve bar kodova, u paketima, a postoje više paketa (10,100,1000,10000,100000 brojeva). Cena paketa zavisi od količine bar kodova. Kupovina bar kodova je svakako najbolje rešenje ukoliko radite posao većeg obima, prodajete svoju robu drugim trgovinama ili možda izvozite. Da biste dobili ove kodove biće potrebno da se javite u pomenutu GS1 agenciju a ona će vam dodeliti brojeve bar kodova. Nakon toga možete se javiti u Media Centar Studio kako bi odradili grafički dizajn i štampu tj. dobijene brojeve pretvorili u linijske kodove i iste štampali na nalepnicama ili deklaracijama.

Ali, ukoliko imate manji obim proizvodnje ili trgovine, robu koja nije frekventna u prodaji, svakako može poslužiti i alternativno rešenje a to je da odradite QR umesto bar kodova. QR kodovi su kodovi nove generacije i tehnički su superiorniji u odnosu na bar kodove. Njihova mana je u tome što ih skeneri na kasama (starijim) najčešće ne očitavaju pa je i dalje potrebno unositi šifru robe ručno (i pored prisustva QR koda) ali je prednost u tome što će prisustvo QR koda pokriti zakonsku regulativu o obaveznom prisustvu mašinskog koda na deklaracijama i time vas poštedeti neprijatnosti u kontroli. Prednost QR kodova su u tome što mogu sadržati više podataka, što se ne moraju zvanično registrovati u agencijama, za njih nema članarine a i troškovi su znatno niži (odnose se samo na grafički dizajn i štampu nalepnica ili deklaracija). Količina kodova za izradu nije fiksna, možete uraditi samo 1 2…5..10….20 kodva ili koliko vam je već potrebno. QR kod prestavlja jeftino i brzo rešenje u označavanju robe i ako se odlučite za ove kodove, biće dovoljno samo da se javite u Media Centar Studio i na jednom mestu završite sve.

 

Pročitajte dodatne informacije o mašinskim kodovima:

Kako biste bolje razumeli tekstove o štampi nalepnica, deklaracija i etiketa, preporučujemo da prethodno pročitate tekst o vrstama mašinskih kodova, njihovu naminu i načinu upotrebe. Prvi korak u rešavanju pitanja kodova jeste izbor koda: bar kod ili QR kod? Ovaj tekst pomoći će vam da donesete tu odluku i celu priču o kodovima bolje razumete.

 

Bar kod - QR kod - Deklaracija - Dizajn, priprema za štampu i štampa

BAR KODOVI I QR KODOVI – NALEPNICE I DEKLARACIJE

Bez obzira za koji kod ste se odlučili, biće potrebno uraditi grafički dizajn kodova, pripremu za štampu i štampu istih. Dok situacija sa kodovima ne bude potpuno jasna, naša preporuka je da zadržite stare deklaracije a bar (ili QR) kodove odštampate na posebnim nalepnicama i zalepite ih pored postojeće deklaracije.

 

 Bar kodovi i QR kodovi - Deklaracije i nalepnice. Od februara 2020. godine stupio je na snagu Zakon o trgovini koji predviđa upotrebu i prisustvo bar kod etiketa na trgovačkoj robi.

IZRADA BAR KOD (QR KOD) NALEPNICA

Ukoliko nemate nikakve deklaracije ili ste rešili da postojeće zamenite novim, koje će pored teksta sadržati i grafički bar kodo (ili QR kod), u tom slučaju možemo odraditi tekstualne (najčeše crno bele) deklaracije. Deklaracije se štampaju u raznim veličinama na samolepljivom, ricovanom papiru, u željenoj količini.

 

 Bar kodovi i QR kodovi - Deklaracije i nalepnice. Od februara 2020. godine stupio je na snagu Zakon o trgovini koji predviđa upotrebu i prisustvo bar kod etiketa na trgovačkoj robi.

IZRADA BAR KOD (QR KOD) DEKLARACIJA

Ukoliko se odlučite da jednim potezom rešite nekoliko problema u tom slučaju možemo odraditi bar (QR) kod etikete. Ova etikete najčešće se radi u koloru, na ricovanom samolepljivom papiru, a mogu poslužiti kao 3 u 1, i kao naslovna etiketa proizvoda, i kao deklaracija i kao bar (QR) kod nalepnica. Dakle idealno univerzalno rešenje.

 

 Bar kodovi i QR kodovi - Deklaracije i nalepnice. Od februara 2020. godine stupio je na snagu Zakon o trgovini koji predviđa upotrebu i prisustvo bar kod etiketa na trgovačkoj robi.

IZRADA BAR KOD (QR KOD) ETIKETA

Bar kod fiskalizacija – nova fiskalizacija podrazumevaće i kontrolu kodova

Comments are closed.