Serijski bar kodovi

Serijski bar kodovi predstavljaju noćnu moru za onoga koji mora uraditi veće serije ovih brojeva. Ako se npr. pojavi potreba za generisanjem serijskih brojeva robe u većem opsegu npr 1000, 2000, 3000+ barkodova, u ručnom pojedinačnom dizajnu ovo može predstavljati veliki problem. Možda i više neće biti toliki problem u težini samog posla koliko u vremenu koje je potrebno da bi se taj posao završio. Kada nastupe ovakvi problemi u pomoć stiže Media Centar Studio koji je razvio namensku aplikaciju za rešavanje ovakvih problema. Zato, ukoliko imate potrebu za štampom ovog tipa barkodova, možete nas slobodno kontaktirati i Media Centar će svoju aplikaciju prilagoditi vašem zatevu kako bismo odštampali kodove sa parametrima koji vam odgovaraju. Serijski bar kodovi…

 

SERIJSKI BAR KODOVI

 

Serijski bar kodovi najčešće se koriste za označavanje proizvoda u proizvodnom procesu ili kod izrade serijskih brojeva ili garancije proizvoda.

SERIJSKI BAR KODOVI NAJČEŠĆE SE KORISTE ZA OZNAČAVANJE PROIZVODA U PROIZVODNOM PROCESU ILI KOD IZRADE SERIJSKIH BROJEVA ILI GARANCIJE PROIZVODA.

 

Bar kodovi (ili QR kodovi) nisu neki veliki izazov u estetskom delu dizajna koliko u onom funkcionalnom. Poenta ovih kodova jeste u njihovoj sadržini pa tako ukoliko kod postane tehnički nečitak, on će u potpunosti izgubiti svoju namenu. Zato kod izrade kodova treba voditi računa da kodovi zadrže vektorski format u svim fazama dizajna kako bi rezolucija u štampi ostala u nivou potrebnim za besprekorno očitavanje istih. Ukoliko mnogo resajzujete, modifikujete, rasterizujete kodove, vrlo lako može se desiti da se kod “zamuti” i izgubi one fine detalje – koji ustvari nose informaciju.

Ono što smo ovde naveli svakako će važiti i u dizajnu serijskih bar kodova. Ono što posebno predstavlja problem kod dizajna ovakvih kodova jesu njihove velike serije. Zamislite npr. da morate uraditi serijske brojeve koji će početi sa nekom sufiksom npr. broj godine (2020) a onda serijskim brojem koji bi krenuo od broja 2000 i tako do 10.000 sa korakom uvećanja (1) a svaki broj završiti sa sufiksom “A2”. Ako biste krenuli ručno da radite ovakav posao to znači da biste morali kreirati kojih 8000 barkodova a da pri svemu tome vodite i računa o tehničkim normativima koje smo pomenuli na početku ovog teksta.

Media Centar Studio je razvio aplikaciju za matematiko generisanje vektorskih dizajna bar kodova u serijskom nizu, sa potrebnim prefiksom, sufiksom i željenim stepenom uvećanja vrednosti.

Serijski bar kodovi najčešće se koriste za označavanje proizvoda u proizvodnom procesu ili kod izrade serijskih brojeva ili garancije proizvoda.

SERIJSKI BAR KODOVI NAJČEŠĆE SE KORISTE ZA OZNAČAVANJE PROIZVODA U PROIZVODNOM PROCESU ILI KOD IZRADE SERIJSKIH BROJEVA ILI GARANCIJE PROIZVODA.

Ako imate potrebu za izradom serijskih bar kod brojeva, taj posao možete prepustiti Media Centar Studiju.

Media Centar Studio, Leskovac

016/215-298,  063/8309803

e-mail:mediacentar.leskovac@gmail.com

 

Pročitajte dodatne informacije o mašinskim kodovima:

Kako biste bolje razumeli tekstove o štampi nalepnica, deklaracija i etiketa, preporučujemo da prethodno pročitate tekst o vrstama mašinskih kodova, njihovu naminu i načinu upotrebe. Prvi korak u rešavanju pitanja kodova jeste izbor koda: bar kod ili QR kod? Ovaj tekst pomoći će vam da donesete tu odluku i celu priču o kodovima bolje razumete.

 

Bar kod - QR kod - Deklaracija - Dizajn, priprema za štampu i štampa

BAR KODOVI I DEKLARACIJE

Nakon što pročitate priču o kodovima ovde ćete pronaći dodatne informacije o kodovima. Ko je vlasnik koda, možete li sami “izmišljati” bar kodove, možete li sami generisati QR kodove, šta se dešava kada koristite neispravne (tuđe) bar kodove i sl. Pre nego krenete u samostalnu akciju sa kodovima pročitajte ovaj tekst.

 

 Bar kod - QR kod - Deklaracija - Dizajn, priprema za štampu i štampa

BAR KOD – QR KOD – KO JE VLASNIK OVOG KODA

Bez obzira za koji kod ste se odlučili, biće potrebno uraditi grafički dizajn kodova, pripremu za štampu i štampu istih. Dok situacija sa kodovima ne bude potpuno jasna, naša preporuka je da zadržite stare deklaracije a bar (ili QR) kodove odštampate na posebnim nalepnicama i zalepite ih pored postojeće deklaracije.

 

 Bar kodovi i QR kodovi - Deklaracije i nalepnice. Od februara 2020. godine stupio je na snagu Zakon o trgovini koji predviđa upotrebu i prisustvo bar kod etiketa na trgovačkoj robi.

IZRADA BAR KOD (QR KOD) NALEPNICA

Ukoliko nemate nikakve deklaracije ili ste rešili da postojeće zamenite novim, koje će pored teksta sadržati i grafički bar kodo (ili QR kod), u tom slučaju možemo odraditi tekstualne (najčeše crno bele) deklaracije. Deklaracije se štampaju u raznim veličinama na samolepljivom, ricovanom papiru, u željenoj količini.

 

 Bar kodovi i QR kodovi - Deklaracije i nalepnice. Od februara 2020. godine stupio je na snagu Zakon o trgovini koji predviđa upotrebu i prisustvo bar kod etiketa na trgovačkoj robi.

IZRADA BAR KOD (QR KOD) DEKLARACIJA

SERIJSKI BAR KODOVI NAJČEŠĆE SE KORISTE ZA OZNAČAVANJE PROIZVODA U PROIZVODNOM PROCESU ILI KOD IZRADE SERIJSKIH BROJEVA ILI GARANCIJE PROIZVODA.

Comments are closed.