Bar kod – QR kod – Nalepnice – Dizajn, priprema za štampu i štampa

Ako već imate odštampane deklaracije na lageru, ali bez grafičkih kodova, biće potrebno da se urade bar kodovi (ili QR kodovi) i odštampaju na samolepljivom papiru kao nalepnice a onda iste zalepite na ambalažu proizvoda, na same proizvode ili na rafove, vreće i sl. pored već postojećih deklaracija. Kako biste bolje razumeli temu kodova preporučujemo da pre čitanja ovog teksta pročitate naš prethodni tekst (Bar kodovi i QR kodovi – Deklaracije i nalepnice).

Bar kod (i QR kod) nalepnice pripremamo i štampamo na formatu A4, u raznim veličinama, počevši od 40 pa sve do 100-tinjak kodova (nalepnica) po listu. Ne postoji uslov u količini štampe, možete odštampati i samo 1 list.

Formati ricovanih nalepnica za štampu bar kodova i QR kodova (na papiru A4)

 

Bar kodovi i QR kodovi - Deklaracije i nalepnice. Od februara 2020. godine stupio je na snagu Zakon o trgovini koji predviđa upotrebu i prisustvo bar kod etiketa na trgovačkoj robi.

BAR KOD – QR KOD – NALEPNICE- DIZAJN, PRIPREMA ZA ŠTAMPU I ŠTAMPA

  • BK40 = 40 bar kod nalepnice na listu (veličina nalepnice 48.5mm x 25.4mm) – PDF
  • BK52 = 52 bar kod nalepnice na listu (veličina nalepnice 50mm x 22mm) – PDF
  • BK 65 = 65 bar kod nalepnica na listu (veličina nalepnice 38.1mm x 21.2mm) – PDF
  • BK80 = 80 bar kod nalepnica na listu (veličina nalepnice 35.6mm x 16.9mm) – PDF
  • BK102 = 102 bar kod nalepnice na listu (veličina nalepnice 30mm x 15mm) – PDF
  • QR30 = 30 QR kod nalepnica na listu (veličina nalepnice 39mm x 47mm) – PDF
  • QR88 = 88 QR kod nalepnica na listu (veličina nalepnice 25mm x 25mm) – PDF
  • QR204 = 204 QR kod nalepnica na listu (veličina 15mm x 15mm)

Napomena:

QR kodovi sa većom količinom podataka zahtevaju i odgovarujće fizičke dimenzije. Preporuka za minimalnu veličinu QR nalepnice bila bi 1inch (25mm). Mada smo u listi naveli QR204 (15mm), ova veličina koda je dosta mala i može biti problematična kod veće količine podataka. Čitljivost je, u takvom slučaju, nešto bolja kod kod kraćih tekstova (ispod 100 karaktera) tako da njihovu upotrebu preporučujemo samo kod specifičnih uslova tj. onda kada QR88 nije primenjiv.

Na linkovima desno možete skinuti PDF fajl sa primerom kvaliteta štampe. Primetićete da se objekti ne mute prilikom uvećanja zuma zato što kod štampe koristimo vektorski dizajn što sa laserskom štampom u kombinaciji  daje veću sigurnost kod očitavanja kodova. Prikazani tipovi papira su ricovani na nalepnice navedenih dimenzija. Ukoliko nalepnice štampamo na nericovanom papiru (1/1) u tom slučaju možemo veličinu nalepnice prilagoditi vašoj želji. Za specifične zahteve slobodno nas kontaktirajte.

 

Cena dizajna i štampe zavise od količine nalepnica (deklaracija) koje radite. Za konkretne informacije kontaktirajte nas:

Media Centar Studio, Leskovac

016/215-298,  063/8309803

e-mail:mediacentar.leskovac@gmail.com

 

Pročitajte dodatne informacije o mašinskim kodovima:

Ukoliko nemate nikakve deklaracije ili ste rešili da postojeće zamenite novim, koje će pored teksta sadržati i grafički bar kodo (ili QR kod), u tom slučaju možemo odraditi tekstualne (najčeše crno bele) deklaracije. Deklaracije se štampaju u raznim veličinama na samolepljivom, ricovanom papiru, u željenoj količini.

 

 Bar kodovi i QR kodovi - Deklaracije i nalepnice. Od februara 2020. godine stupio je na snagu Zakon o trgovini koji predviđa upotrebu i prisustvo bar kod etiketa na trgovačkoj robi.

IZRADA BAR KOD (QR KOD) DEKLARACIJA

 

Ukoliko se odlučite da jednim potezom rešite nekoliko problema u tom slučaju možemo odraditi bar (QR) kod etikete. Ova etikete najčešće se radi u koloru, na ricovanom samolepljivom papiru, a mogu poslužiti kao 3 u 1, i kao naslovna etiketa proizvoda, i kao deklaracija i kao bar (QR) kod nalepnica. Dakle idealno univerzalno rešenje.

 

 Bar kodovi i QR kodovi - Deklaracije i nalepnice. Od februara 2020. godine stupio je na snagu Zakon o trgovini koji predviđa upotrebu i prisustvo bar kod etiketa na trgovačkoj robi.

IZRADA BAR KOD (QR KOD) ETIKETA

Kako biste bolje razumeli tekstove o štampi nalepnica, deklaracija i etiketa, preporučujemo da prethodno pročitate tekst o vrstama mašinskih kodova, njihovu naminu i načinu upotrebe. Prvi korak u rešavanju pitanja kodova jeste izbor koda: bar kod ili QR kod? Ovaj tekst pomoći će vam da donesete tu odluku i celu priču o kodovima bolje razumete.

 

Bar kod - QR kod - Deklaracija - Dizajn, priprema za štampu i štampa

BAR KODOVI I DEKLARACIJE

Nakon što pročitate priču o kodovima ovde ćete pronaći dodatne informacije o kodovima. Ko je vlasnik koda, možete li sami “izmišljati” bar kodove, možete li sami generisati QR kodove, šta se dešava kada koristite neispravne (tuđe) bar kodove i sl. Pre nego krenete u samostalnu akciju sa kodovima pročitajte ovaj tekst.

 

 Bar kod - QR kod - Deklaracija - Dizajn, priprema za štampu i štampa

BAR KOD – QR KOD – KO JE VLASNIK OVOG KODA

BAR KOD – QR KOD – DEKLARACIJA – DIZAJN, PRIPREMA ZA ŠTAMPU I ŠTAMPA

Comments are closed.