Bar kodovi i QR kodovi – nalepnice i deklaracije

Upotreba bar kodova i deklaracija nije neka novina. Zakon o trgovini je to predvideo i ranije ali je novina to što će od februara 2020. godine krenuti strožija kontrola a u slučaju nepoštovanja propisa previđene su velike kazne i sankcije. Dakle, bar kodovi i deklaracije, kako se prilagoditi?

 

Bar kodovi i QR kodovi - Deklaracije i nalepnice. Od februara 2020. godine stupio je na snagu Zakon o trgovini koji predviđa upotrebu i prisustvo bar kod etiketa na trgovačkoj robi.

 

BAR KODOVI I QR KODOVI – NALEPNICE I DEKLARACIJE

 

Sredinom 2019. godine počeo je da se primenjuje Zakon o trgovini čiji se jedan od članova odnosi na obavezu da roba bude označena mašinski čitljivom oznakom, bar kodom ili QR kodom. Pripremni period istekao je 31. januara 2020. a to znači da će od 1.februara 2020. pored osnovnih podataka na deklaraciji, na svakom proizvodu morati biti navedena neka mašinski čitljiva oznaka kao što je bar-kod ili QR kod.  (Članom 34. stav. 8 Zakona o trgovini („Sl. glasnik RS“, br. 52/2019) predviđeno je da od 31. januara 2020. godine, sva roba u maloprodaji mora biti označena mašinski čitljivom oznakom – GTIN identifikacija, QR kod i dr.). 

Sva pravna lica odnosno preduzetnici koji prodaju robu ili proizvode (uključujući i sopstvene proizvode) potrošačima radi zadovoljavanja njihovih ličnih potreba ili potreba domaćinstva, nisu izuzeti od obaveza koje su propisane članom 34. Zakona o trgovini. Za nedostatak deklaracije trgovci neće moći da se pravdaju nemarnošću proizvođača. Proizvođač je dužan da svoju robu označi deklaracijom u skladu sa zakonom, ali sankcije za nepropisno deklarisanje i izostanak mašinski čitljivog koda snosiće i prodavac. Na internetu možete pronaći dosta tekstova koji pišu o toj temi, ali su tekstovi još uvek nedorečenii mnogima nejasni.

Što se tiče samih deklaracija, njihova upotreba nije neka novina. I pre mašinskih kodova deklaracije su bile sastavni deo svakog artikla. Sva roba u trgovini na malo morala bi da ima deklaraciju koja sadrži sledeće podatke:

  • naziv i vrstu robe,
  • tip i model u skladu sa prirodom robe,
  • količina izražena u jedinici mere ili komadu u skladu sa svojstvima robe,
  • poslovno imene proizvođača, a za robu iz uvoza poslovno imenu uvoznika i zemlju proizvodnje.

Podaci moraju da budu navedeni na jasan, lako uočljiv i čitljiv način, na srpskom jeziku, na ćiriličkom ili latiničkom pismu. Šta se menja sada? Faktički ništa. Novo je samo to što se sada postojećoj deklaraciji pridodaje mašinski čitljiv kod (bar kod ili QR kod).

Ulazimo sada u konkretnu priču. Bavite se trgovinom ili proizvodnjom i rešili ste da svoje proizvode označite mašinskim kodom. Rešenje ovog pitanja podrazumeva nekoliko koraka. Prvo i osnovno: morate se odlučiti, da li ćete koristiti bar kod ili QR kod.

 

Šta da koristim za svoju robu? Bar kod ili QR kod?

Da bismo doneli pravilnu odluku moraćemo da razumemo namenu ovih kodova. Osnovna namena mašinskih kodova jeste maksimalno olakšana identifikacija roba i usluga u ponudi, pronalaženje artikala na internetu, olakšana kontrola ulaza-izlaza robe, brzo knjiženja na kasi, pružanje informacija o artiklu i još mnogo drugih prednosti. Sve to omogućiće upotreba mašinskih kodova a u našem slučaju izbor se svodi na dva najčešća: bar kod i QR kod. Koja je dakle razlika između ova dva koda?

Šta je bar kod?

Bar kod, 1D, ili linijski kod, je način označavanja proizvoda nizom crnih linija koje je lako prepoznati i pročitati specizijalizovanim uređajima a nemenjen je uglavnom proizvođačima i uvoznicima robe. Brojevi predstavljeni u obliku bar koda omogućavaju automatsko očitavanje podataka na svakom mestu ulaza ili izlaza jedinice. Bar kodovi se najčešće štampaju zajedno sa drugim informacijama na pakovanju ili se štampaju naknadno i kao etikete lepe na proizvode . Najčešća primena im je u trgovini gde elektronski čitači očitavaju broj koji bar kod sadrži i preko tog broja kasa brzo pronalazi dati artikal u bazi.

Bar kodovi i QR kodovi - Deklaracije i nalepnice. Od februara 2020. godine stupio je na snagu Zakon o trgovini koji predviđa upotrebu i prisustvo bar kod etiketa na trgovačkoj robi.

Šta je QR kod?

QR kod, 2D, matrični kod ili dvodimenzionali kod. On funkcioniše na principu matrice crnih kvadratića koje formiraju sliku sličnu crno belom mozaiku, (za razliku od linijskih 1D bar kodova). Osim brojeva, koje najčešće sadrže bar kodovi, QR kod sadrži mogo više informacija (npr. podatke o artiklu, sastav, naziv proizvođača, prodavca, telefonske kontakte, web adrese i sl.). QR kod vas može uputiti na telefonske kontakte, lokaciju na google mapi ili na web sajt proizvođača. Sa tehničke strane QR kodovi imaju mnogo brži odziv kod očitavanja, toleranciju na greške i tehnički su superiorniji u odnosu na bar kodove. Ali i pored toga QR kodovi nisu pogodni za rad sa kasama gde bar kodovi nesumnjivo imaju prednost.

Šta ćemo koristiti? Bar kod ili QR kod?

U tekstu Zakona o trgovini navodi se da “sva roba u maloprodaji mora da ima mašinski čitljiv kod, bar kod ili QR kod” što navodi na zaključak da bi sa zakonske strane prisustvo jednog od ova dva koda ispoštovalo pravnu proceduru. Sa druge strane s obzirom da oba ova koda imaju svoje prednosti i mane, izbor mora biti odgovarajući.

Bar kod?

Izbor bar koda je je adekvatno rešenje ako sebe smatrate ozbiljnim proizvođačem ili preduzetnikom a naročito ako planirate ozbiljnije plasmane u zemlji i u inostranstvu, ako se radi o robi koju plasirate maloprodajnim objektima i robi koja ima frekvetnu prodaju tj. knjiženje na kasi. Bar kodove izdaju ovlašćene agencije (kod nas GS1 Srbija) i ovi kodovi su registrovani u nacionalnom registru. Bar kod je jedinstven, pripada samo vama (nešto poput PIB-a proizvoda) pa vaša roba može biti prepoznata kako u zemlji tako i bilo gde u inostranstvu, naročito uz upotrebu odgovarajućih internet servisa ili mobilnih aplikacija. Najčešći i najadekvatniji tip označavanja proizvoda na našem tržištu kada su bar kodovi u pitanju jeste bar kod tipa EAN13. Ovaj bar kod broj trebali bi da obezbede proizvođači ili uvoznici robe kako bi roba imala jedinstveni trgovački broj gde god da se pojavi u prodaji a ne da taj posao ostave trgovcima koji će za jedan isti artikal praviti sopstvene brojeve i tako dovesti do situacije da se isti artikal javlja na tržište sa različitim bar kod brojevima. Poruka je dakle sledeća: ako ste proizvođač ili uvoznik, poželjno bi bilo se odlučite za bar kodove. Ukoliko i ne odštampate bar kod nalepnicu biće dovoljno da registrovani broj bar koda broj pošaljete prodavcu koji isti može sam odštampati (na osnovu tog broja). Bar kod brojevi (EAN13) se ne mogu izmišljati proizvoljno već moraju biti izdati od strane ovlašćene agencije, što znači da se mora poštovati određena procedura u nomenklaturi i jedinstvenosti – a to košta. Bar kodove možete poručiti u paketima (1,10,100,1000, 10.000..) a u zavisnosti od količine morate platiti odgovarajuću cenu.

QR kod?

QR kod ima svoje prednosti ali i mane. Tehnički gledano, njegove mogućnosti su mnogo veće od linijskih bar kodova ali je on više informativnog karaktera i usmeren ka potrošaču. To znači da će kupac moći uz pomoć mobilnog telefona i odgovarajućih aplikacija da očitava QR kodove i tako dobija potrebne informacije. Ono što će biti problem jeste taj izostanak “jedinstvenosti” na tržištu i problem sa očitavanjem u uzlazu/izlazu robe (u magacinima, trgovačkim kasama i sl). Za razliku od bar kodova koji uglavnom sadrže numeričku vrednost, jedinstveni broj, moraju se registrovati/kupiti od strane ovlašćene agencije, QR kodovi su tekstualni podaci, ne moraju se registrovati niti tražiti od agencije i mogu se praviti i u sopstvenoj režiji. Bez obzira na mogućnost upisa veće količine podataka, u ovim kodovima ne bi trebalo pisati sve i svašta već samo podatke koji imaju potrebnu i korisnu funkciju, a koje inače pronalazite na deklaracijama uz dodatna korisna obaveštenja kupcima (tipa načina upotrebe, objašnjenja i sl.). Pored ovih informacija QR kod može odigrati i marketinšku ulogu time što će sadržavati kontakte, telefonske brojeve, adrese sajtova, facebook stranica i ostale linkove preko kojih će, nakon očitavanja, upućivati kupce i zainteresovane na vaš kontakt ili sajt. Time će npr. mušterija koja je kupila neki vaš proizvod moći preko QR koda da pogleda i ostalu ponudu iz vašeg asortimana. Mana QR kodova je u tome što ih stariji tipovi čitača kodova i kasa ne očitavaju (trebaće vam oprema novije proizvodnje) kao i knjigovodstveni programi i aplikacije. Tako npr. ukoliko se vaša roba često nalazi na kasi, velika je verovatnoća da prodavci neće moći da očitaju prisutni QR kod već će registrovanje na kasi raditi kao i pre toga, tj. ručno ukucavati šifru artikla što može biti zamorno kasiru, pogotovu ako su gužve u marketu velike a mušterije nervozne. U takvim slučajevima bar kodovi imaju prednost jer oni uvek funkcionišu. Ipak, ukoliko je oprema novijeg datuma, QR kod može poslužiti i toj svrsi a ono što je sigurno vama će ipak biti od koristi jer marketi neće odbijati vašu robu a vi ćete izbeći sankcije zbog odsustva kodova. U zakonu je navedno da “roba mora biti označena mašinski čitljivim kodom, bar kodom ili QR kodom…” pa ako zanemarimo prednosti i mane ovih kodova, ostaje mogućnost da prisustvo QR koda (bez bar koda) zadovolji zakonsku odredbu o postojanju mašinski čitljivog koda i time oslobodi prodavca/proizvođača sankcija za nepoštovanje propisa.  U tom slučaju, zahvaljujući QR kodu, mali proizvođači i trgovci koji prozvode i prodaju robu u malim količinama, interno, i bez šireg plasiranja na tržištu mogli bi ispoštovati zakonsku normu postojanja mašinski čitljivog koda. U svakom slučaju, od situacije do situacije priča može dosta varirati pa bi najbolje bilo da od odgovarajućih službi ili svog knjigovođe zatražite preciznije informacije šta učiniti konkretno u vašem slučaju.

 

Gde da postavim kod?

Podaci iz deklaracije za robu koja se nalazi u trgovini na malo ne mogu da se menjaju ili uklanjaju. Deklaracija mora da se istakne uočljivo na jedan od sledećih načina:

  • Na robi ili na njenom pakovanju (uključujući privezak, etiketu, alkicu, omot i sl.);
  • Neposredno pored robe na mestu prodaje;
  • U katalogu ili drugom materijalu sa ponudom te robe koji je besplatno dostupan potrošačima na prodajnom mestu, pre kupovine na način na koji se potrošači ne dovode u zabludu.

U kontekstu napred navednog, razlika je sada u tome što će pomenuta deklaracija morati da ima i odgovarajući mašinski kod. Taj kod može biti odštampan u okviru same deklaracije ili se može naknadno prilepiti kao dopunska oznaka. Kako bi to praktično izgledalo na konkretnom primeru npr. prodaji cipela? U datom slučaju biće dovoljno da prodavac istakne mašinski čitljiv kod na kutiji od obuće, a ne na samoj cipeli, koju stavlja u promet. Pravno lice koje vrši prodaju preko interneta nije u obavezi da učini dostupnim mašinski čitljiv kod na deklaraciji, koju ističe na internet stranici.

 

I na kraju da sumiramo….

Iako unapred najavljena, ova priča sa bar kodovima nekako je zatekla naše preduzetnike nespremne. Na kraju ovog teksta da sumiramo priču. Rešenje ovog pitanja ima dva koraka:

  • prvi korak – izbor koda: Ako se odlučite za standardne bar kodove, biće potrebno zatražiti (kupiti) paket bar kod brojeva od ovlašćene agencije (najčešće se radi o 13 cifarskim brojevima, EAN13 tipa), zvanično izdatih i registrovanih u centralnom registru bar kodova.  Morate se prijaviti za članstvo i licenciranje GS1 kompanijskog prefiksa (prefiks vaše firme je jedinstveni niz cifara koji se dodeljuje vašoj firmi a koji vas identifikuje kao proizvođača u celom lancu snabdevanja proizvodima). Ukoliko se pak odlučite za QR kodove, niste u obavezi da bilo šta registrujete niti da plaćate članarinu već vam ostaje samo drugi korak a to je grafički dizaj i štampa koda i u tom sluačaju možete nas direktno kontaktirati (Media Centar) .
  • drugi korak – grafički dizajn i štampa koda: ako ste se odlučili za bar kodove, nakon što dobijete brojeve kodova od agencije, te brojeve treba pretvoriti u linijske bar kodove (crteže) i odštampati. U tom slučaju možete kontaktirati nas, Media Centar, i mi ćemo za vas odraditi generisanje linijskih bar kodova, pripremu i štampu nalepnica sa kodovima. U slučaju QR kodova, kao što rekosmo, nemate obavezu registracije i članarine već samo stavku grafičkog dizajna i štampe QR koda. I u tom slučaju javite se u Media Centar da sastavimo tekst koda a onda ćemo isti pretvoriti u grafički crtež i odštampati. Dakle, i za bar kodove, i za QR kodove, što se tiče generisanja grafičkih kodova, pripreme za štampu i same štampe, taj deo posla možete završiti kod nas u Media Centru, bilo da se radi o klasičnoj printerskoj štampi bilo da se radi o pripremi za štampu u vašim štamparijama. S obzirom da većina klijenata nema potrebe za većim tiražima štampe, kod nas niste uslovljeni količnom štampe, možete odštampati i samo jedan list (količina po vašoj želji).

Ako se odlučite za samostalan rad, kod kuće, gledajte da bar kodove pripremite u vektorskom formatu a da njihovu štampu vršite direktno iz kompjutera. Nemojte praviti fotokopije, “kopije od kopija”, nepravilna zumiranja i resajz jer će u tom slučaju doći do gubitka kvaliteta štampe, bar kodovi će postati nečitki pa samim tim nefunkcionalni i neispravni. Ovo posebno važi za QR kodove.

 

Napomena: ovaj tekst je informativnog karaktera uopštenog tipa. Za vašu konkretnu situaciju u vezi izbora vrste mašinskog koda možete se konsultovati sa vašim knjigovođom. Za sva tehnička pitanja oko štampe i dizajna kodova Media Centar studio vam stoji na raspolaganju. 

 

Media Centar Studio nudi Vam pomoć kod grafičke izrade bar kodova

Media Centar Studio, Leskovac

016/215-298,  063/8309803

e-mail:mediacentar.leskovac@gmail.com

 

Pročitajte dodatne informacije o mašinskim kodovima:

Bez obzira za koji kod ste se odlučili, biće potrebno uraditi grafički dizajn kodova, pripremu za štampu i štampu istih. Dok situacija sa kodovima ne bude potpuno jasna, naša preporuka je da zadržite stare deklaracije a bar (ili QR) kodove odštampate na posebnim nalepnicama i zalepite ih pored postojeće deklaracije.

 

 Bar kodovi i QR kodovi - Deklaracije i nalepnice. Od februara 2020. godine stupio je na snagu Zakon o trgovini koji predviđa upotrebu i prisustvo bar kod etiketa na trgovačkoj robi.

IZRADA BAR KOD (QR KOD) NALEPNICA

Ukoliko nemate nikakve deklaracije ili ste rešili da postojeće zamenite novim, koje će pored teksta sadržati i grafički bar kodo (ili QR kod), u tom slučaju možemo odraditi tekstualne (najčeše crno bele) deklaracije. Deklaracije se štampaju u raznim veličinama na samolepljivom, ricovanom papiru, u željenoj količini.

 

 Bar kodovi i QR kodovi - Deklaracije i nalepnice. Od februara 2020. godine stupio je na snagu Zakon o trgovini koji predviđa upotrebu i prisustvo bar kod etiketa na trgovačkoj robi.

IZRADA BAR KOD (QR KOD) DEKLARACIJA

Ukoliko se odlučite da jednim potezom rešite nekoliko problema u tom slučaju možemo odraditi bar (QR) kod etikete. Ova etikete najčešće se radi u koloru, na ricovanom samolepljivom papiru, a mogu poslužiti kao 3 u 1, i kao naslovna etiketa proizvoda, i kao deklaracija i kao bar (QR) kod nalepnica. Dakle idealno univerzalno rešenje.

 

 Bar kodovi i QR kodovi - Deklaracije i nalepnice. Od februara 2020. godine stupio je na snagu Zakon o trgovini koji predviđa upotrebu i prisustvo bar kod etiketa na trgovačkoj robi.

IZRADA BAR KOD (QR KOD) ETIKETA

Ukoliko su vam potrebne dodatne informacije o kodovima tipa ko je vlasnik koda, možete li sami “izmišljati” bar kodove, možete li sami generisati QR kodove, šta se dešava kada koristite neispravne (tuđe) bar kodove, o tehničkim parametrima i sl. Pre nego krenete u samostalnu akciju sa kodovima pročitajte ovaj tekst.

 

 Bar kod - QR kod - Deklaracija - Dizajn, priprema za štampu i štampa

BAR KOD – QR KOD – KO JE VLASNIK OVOG KODA

Bez obzira na način na koji generišete neki bar kod, priča se svodi na pojedinačni dizajn svakog bar koda. Ali šta ako postoji potreba da se urade 1000, 2000, 3000 ili više bar kodova? Ručni rad svakako ne dolazi u obzir. Za ovakve situacije “Media Centar” je razvio sopstvenu aplikaciju za generisanje serijskih bar kodova.

 

 

SERIJSKI BAR KODOVI

 

BAR KODOVI I DEKLARACIJE. OD FEBRUARA 2020. GODINE STUPIO JE NA SNAGU ZAKON O TROVINI KOJI PREDVIĐA UPOTREBU I PRISUSTVO BAR KOD ETIKETA NA TRGOVAČKOJ ROBI.

Comments are closed.