Bar kod – QR kod – etikete

Ukoliko nemate neke postojeće deklaracije, nemate ni nalepnice sa kodovima, jedna od dobrih ideja da rešite više stvari u jednom koraku jeste da odštampate etikete za robu koje će imati funkciju glavne dekorativne etikete, odigrati ulogu deklaracije i nalepnice sa bar kodom ili QR kodom tj. rešenje 3 u 1.

Evo i nekoliko primera…

Bar kod - QR kod etikete - izrada etiketa sa bar kod i QR kodovima

Bar kod - QR kod etikete - izrada etiketa sa bar kod i QR kodovima

Bar kod - QR kod etikete - izrada etiketa sa bar kod i QR kodovima

Bar kod - QR kod etikete - izrada etiketa sa bar kod i QR kodovima

BAR KOD – QR KOD ETIKETE – IZRADA ETIKETA SA BAR KOD I QR KODOVIMA

Deklaracije možemo raditi u koloru i crno bele. Ukoliko se štampa radi na običnom papiru ili kunsdruk kartonima, u tom slučaju dimenzije nisu fiksne već ih možemo proizvoljno definisati.

Bar kod - QR kod - Deklaracija - Dizajn, priprema za štampu i štampa Bar kod - QR kod - Deklaracija - Dizajn, priprema za štampu i štampa

 

Kod izrade kodova, deklaracija ili etiketa svejedno, postoje dve nezavisne stavke a to su dizajn i štampa pa samim tim dve nezavisne cene usluge.

Etikete se u zavisnosti od veličine ređaju i štampaju na A4 ricovanim listovima (8, 10, 18… nalepnica). Ukoliko se radi o manjim serijama, štampa se može prilično brzo odraditi, maltene u istom danu nakon što rešimo pitanje dizajna. Dakle, ceo posao možemo uraditi za dan-dva a ukoliko je hitno – i u istom danu. Također niste uslovljeni da štampate ogromne tiraže etiketa. Ono što je prednost digitalne štampe je da možete uraditi količinu po želji (maltene i samo jedan list).

Bar kod - QR kod etikete - izrada etiketa sa bar kod i QR kodovima

S obzirom da je još sredinom 2019. godine počeo je da se primenjuje Zakon o trgovini čiji se jedan od članova odnosi na obavezu da roba bude označena mašinski čitljivom oznakom, bar kodom ili QR kodom i da je vreme za pripremu isteklo 31. januara 2020. sada je pravo vreme da razmislite o toj temi, odradite dizajn i štampu i spremite se za predstojeći period.

Formati ricovanih nalepnica za štampu grafičkih etiketa sa bar kodom ili QR kodom (papir A4)

  • ETK BK8* = 8 bar kod etiketa nalepnica na listu (veličina nalepnice 97mm x 67.7mm)
  • ETK QR8* = 8 QR kod etiketa nalepnica na listu (veličina nalepnice 97mm x 67.7mm)
  • ETK BK10* = 10 bar kod etiketa nalepnica na listu (veličina nalepnice 105mm x 57mm)
  • ETK QR10* = 10 QR kod etiketa nalepnica na listu (veličina nalepnice 105mm x 57mm)
  • ETK BK18* = 18 bar kod etiketa nalepnica na listu (veličina nalepnice 63.5mm x 46.6mm)
  • ETK QR18* = 18 qr kod etiketa nalepnica na listu (veličina nalepnice 63.5mm x 46.6mm)
  • ETK BK24* = 24 bar kod etiketa na listu (veličina nalepnice 64.6mm x 33.8mm)
  • ETK QR24* = 24 QR kod etiketa na listu (veličina nalepnice 64.6mm x 33.8mm)

 

BAR KOD – QR KOD ETIKETE – IZRADA ETIKETA SA BAR KOD I QR KODOVIMA

Media Centar Studio, Leskovac

016/215-298,  063/8309803

e-mail:mediacentar.leskovac@gmail.com

 

Pročitajte dodatne informacije o mašinskim kodovima:

Bez obzira za koji kod ste se odlučili, biće potrebno uraditi grafički dizajn kodova, pripremu za štampu i štampu istih. Dok situacija sa kodovima ne bude potpuno jasna, naša preporuka je da zadržite stare deklaracije a bar (ili QR) kodove odštampate na posebnim nalepnicama i zalepite ih pored postojeće deklaracije.

 

 Bar kodovi i QR kodovi - Deklaracije i nalepnice. Od februara 2020. godine stupio je na snagu Zakon o trgovini koji predviđa upotrebu i prisustvo bar kod etiketa na trgovačkoj robi.

IZRADA BAR KOD (QR KOD) NALEPNICA

Ukoliko nemate nikakve deklaracije ili ste rešili da postojeće zamenite novim, koje će pored teksta sadržati i grafički bar kodo (ili QR kod), u tom slučaju možemo odraditi tekstualne (najčeše crno bele) deklaracije. Deklaracije se štampaju u raznim veličinama na samolepljivom, ricovanom papiru, u željenoj količini.

 

 Bar kodovi i QR kodovi - Deklaracije i nalepnice. Od februara 2020. godine stupio je na snagu Zakon o trgovini koji predviđa upotrebu i prisustvo bar kod etiketa na trgovačkoj robi.

IZRADA BAR KOD (QR KOD) DEKLARACIJA

Kako biste bolje razumeli tekstove o štampi nalepnica, deklaracija i etiketa, preporučujemo da prethodno pročitate tekst o vrstama mašinskih kodova, njihovu naminu i načinu upotrebe. Prvi korak u rešavanju pitanja kodova jeste izbor koda: bar kod ili QR kod? Ovaj tekst pomoći će vam da donesete tu odluku i celu priču o kodovima bolje razumete.

 

Bar kod - QR kod - Deklaracija - Dizajn, priprema za štampu i štampa

BAR KODOVI I DEKLARACIJE

Nakon što pročitate priču o kodovima ovde ćete pronaći dodatne informacije o kodovima. Ko je vlasnik koda, možete li sami “izmišljati” bar kodove, možete li sami generisati QR kodove, šta se dešava kada koristite neispravne (tuđe) bar kodove i sl. Pre nego krenete u samostalnu akciju sa kodovima pročitajte ovaj tekst.

 

 Bar kod - QR kod - Deklaracija - Dizajn, priprema za štampu i štampa

BAR KOD – QR KOD – KO JE VLASNIK OVOG KODA

BAR KOD – QR KOD ETIKETE – IZRADA ETIKETA SA BAR KOD I QR KODOVIMA

Comments are closed.