Excel Barkod – Qrkod

U prethodnim tekstovima pisali smo o osobinama bar kodova i QR kodova, izradi kod nalepnica i deklaracija a u ovom tekstu upoznaćemo vas sa nekim novim (tehničkim) detaljima izrade kodova. Dosadašnja praksa bila je da se kodovi prekucavaju sa vaših listinga u naš softver. Ta opcija i dalje funkcioniše ali sada postoji i novost: Media Centar Studio usvršio je softver za izradu kodova tako da je sada moguće generisati kodove direktno iz vašeg excel fajla. Dakle, nemojte pisati ručno brojeve kodova već jednostavno pošaljite excel fajl…. Više o ovoj temi u tekstu Excel Barkod – QR kod…

 

excel bar kod - qr kod je nova mogućnost u štampanju vaših kodova. Umesto dosadašnjeg prekucavanja kodova sada možemo automatizovati proces.

EXCEL BAR KOD – QR KOD JE NOVA MOGUĆNOST U ŠTAMPANJU VAŠIH KODOVA.

 

EXCEL BAR KOD – QR KOD

 

Sve što morate da uradite jeste da podatke o artiklima pripremite u excel formatu (u 2 kolone – u prvoj koloni stoji sadržaj barkodova ili QR kodova a, u drugoj koloni naziv artikla). Podatke možete ukucavati i organizovati sami a možete nam jednostavno prosledit postojeći fajl sa artiklima koji već imate u kasi, fajl koji sadrži brojeve barkodova i nazive artikala ili nam prosledite fajl koji dobijtate sa porudžbinom brojeva barkodova, (excel, csv ili txt format). Primer unosa podataka (za bar kodove) možete videti u priloženoj slici (dole)

excel bar kod - qr kod je nova mogućnost u štampanju vaših kodova. Umesto dosadašnjeg prekucavanja kodova sada možemo automatizovati proces.

EXCEL BAR KOD – QR KOD

 

Svaki novi barkod u tabeli treba ukucati u novom redu. Format za upis barkdova je u dve kolone (kao na priloženoj slici), obe kolone su polja tekstualnog formata (nisu numerički).

Raspored kodova na listu više nije ograničen na jedan isti kod po listu već možete staviti da svaki kod bude različit. U primeru koji smo postavili koristili smo kombinovani raspored, tj. da se određeni kodovi štampaju samo po jedan primerak a da neki idu 3, 5 i više puta. Ako želite da svaki kod bude različit, u excel tabeli bi u svakom redu trebalo uneti drugi bar kod a ukoliko želite da se određeni kodovi ponavljaju više puta (2,3,5 ili više puta na listu), onda jednostavno duplirate redove tog koda u tabeli – baš kao što smo mi postavili da bar kod pantalona ide 3x, čarapa 5x a kaput 25.

Štampa iz excel fajla može biti vrlo praktična s obzirom da većina vas već čuva podatke o artiklima u excelu ili jednostavno vaš knjigovodstveni program može eksportovati te podatke u excel, csv ili txt formatu. Nakon što eksportujete podate, u excelu se lako mogu obrisati suvišne kolone sve dok ne dođemo do situacije da nam ostaju samo dve: kolona sa brojevima barkodova i kolona sa nazivom artikla. U slučaju barkodova, naziv artikla može stajati u jednom ili dva reda. Preporuka za dužinu naziva je od 30-40 slova po redu u zavisnosti od veličine odabranog koda. Pre formatiranja naziva poželjno bi bilo da nas kontaktirate kako bi pravilno formirali potrebne parametre.

Na kraju jednostavno pošaljete excel fajl na našu e-mail adresu (mediacentar.leskovac@gmail.com), sa naznakom koja veličina nalepnica vam je potrebna (broj nalepnica po listu) i mi ćemo u roku od jednog radnog dana odštampati vaše kodove i poslati kurirskom službom. Ukoliko je potrebno doštampati kodove, proces će onda biti znatno brži (i jeftiniji) jer u tom slučaju već posedujemo urađene kodove u bazi tako da više nemamo potrebe da vršimo pripremu i formatiranje već jednostavno odmah pristupamo štampi.

Ako bismo za primer koristili štampu nalepnica 40/A4 (48x25mm) sa 40 bar kodova na listu onda bi koristeći gornju excel tabelu dobili sledeći rezultat:

excel bar kod - qr kod je nova mogućnost u štampanju vaših kodova. Umesto dosadašnjeg prekucavanja kodova sada možemo automatizovati proces.

EXCEL BAR KOD – QR KOD JE NOVA MOGUĆNOST U ŠTAMPANJU VAŠIH KODOVA.

 

Kod štampe kodova nalepnice se štampaju na samolepljivom, ricovanom papiru (nalepnice) koje mogu brojiti od 30-tak pa sve do 100 kom po listu A4, zavisno od veličine nalepnice koja vam je potrebna. Priprema se radi u vektorskom formatu sa visokom rezolucijom. U gornjem delu, iznad koda, nalazi se naziv artikla, (obično 1 red, može i dva, izuzetno kod većih kodova i 3). Što se tiče dužine naziva artikla, pomenuli smo u gornjem tekstu, optimalno 30-40 slova po redu. U donjem delu koda, standardno, nalazi se broj bar koda. Nešto više o formatima kodova pogledajte na ovoj stranici ili pogledajte na dole priloženoj slici.

Ukoliko se pak radi o deklaracijama (nalepnice sa kodovima i dodatnim tekstom) nešto više o formatima na ovoj stranici.

Što se tiče cene izrade kodova, ona se razlikuje u zavisnosti od broja kodova koje treba generisati i štampati. Što je veći broj kodova koje poručujete cena je niža. Cena pripreme podrazumeva generisanje koda (po komadu) i ređanje istog na A4 stranici.

Što se tiče štampe kodova, u zavisnosti od broja nalepnica na listu, varira i veličina nalepnice tj. koda. Na raspolaganju vam stoje BK40, BK52, BK65, BK80, BK102, QR30, QR80 i QR204. Brojevi u nazivima predstavljaju broj nalepnica na listu.

 

excel bar kod - qr kod je nova mogućnost u štampanju vaših kodova. Umesto dosadašnjeg prekucavanja kodova sada možemo automatizovati proces.

EXCEL BAR KOD – QR KOD JE NOVA MOGUĆNOST U ŠTAMPANJU VAŠIH KODOVA.

 

  • BK40 = 40 bar kod nalepnice na listu (veličina nalepnice 48.5mm x 25.4mm) – PDF
  • BK52 = 52 bar kod nalepnice na listu (veličina nalepnice 50mm x 22mm) – PDF
  • BK 65 = 65 bar kod nalepnica na listu (veličina nalepnice 38.1mm x 21.2mm) – PDF
  • BK80 = 80 bar kod nalepnica na listu (veličina nalepnice 35.6mm x 16.9mm) – PDF
  • BK102 = 102 bar kod nalepnice na listu (veličina nalepnice 30mm x 15mm) – PDF
  • QR30 = 30 QR kod nalepnica na listu (veličina nalepnice 39mm x 47mm) – PDF
  • QR88 = 88 QR kod nalepnica na listu (veličina nalepnice 25mm x 25mm) – PDF
  • QR204 = 204 QR kod nalepnica na listu (veličina 15mm x 15mm)

Napomena:

QR kodovi sa većom količinom podataka zahtevaju i odgovarujće fizičke dimenzije. Preporuka za minimalnu veličinu QR nalepnice bila bi 1inch (25mm). Mada smo u listi naveli QR204 (15mm), ova veličina koda je dosta mala i može biti problematična kod veće količine podataka. Čitljivost je, u takvom slučaju, nešto bolja kod kod kraćih tekstova (ispod 100 karaktera) tako da njihovu upotrebu preporučujemo samo kod specifičnih uslova tj. onda kada QR88 nije primenjiv.

Na linkovima desno možete skinuti PDF fajl sa primerom kvaliteta štampe. Primetićete da se objekti ne mute prilikom uvećanja zuma zato što kod štampe koristimo vektorski dizajn što sa laserskom štampom u kombinaciji  daje veću sigurnost kod očitavanja kodova. Prikazani tipovi papira su ricovani na nalepnice navedenih dimenzija. Ukoliko nalepnice štampamo na nericovanom papiru (1/1) u tom slučaju možemo veličinu nalepnice prilagoditi vašoj želji. Za specifične zahteve slobodno nas kontaktirajte.

 

EXCEL – QR KOD

Ista priča odnosi se i na QR kodove. Ukucajte podatke u excel tabelu i prosledite nam fajl. Za sada ne postoji opcija da se QR kodovi štampaju po sistemu “svaka nalepnica drugi kod” zbog problema za označavanjem naziva kodova već štampa QR kodova ide po sistemu “sve nalepnice na listu isti kod” što znači da će svih 30, 88 ili 204 biti isti kod. Što se tiče veličine nalepnica, kao i kod bar kodova, više informacija potražite na priloženom linku. ili pogledajte prethodno pomenute formate.

excel bar kod - qr kod je nova mogućnost u štampanju vaših kodova. Umesto dosadašnjeg prekucavanja kodova sada možemo automatizovati proces.

EXCEL BAR KOD – QR KOD JE NOVA MOGUĆNOST U ŠTAMPANJU VAŠIH KODOVA.

Pročitajte dodatne informacije o mašinskim kodovima:

Kako biste bolje razumeli tekstove o štampi nalepnica, deklaracija i etiketa, preporučujemo da prethodno pročitate tekst o vrstama mašinskih kodova, njihovu naminu i načinu upotrebe. Prvi korak u rešavanju pitanja kodova jeste izbor koda: bar kod ili QR kod? Ovaj tekst pomoći će vam da donesete tu odluku i celu priču o kodovima bolje razumete.

 

excel bar kod - qr kod je nova mogućnost u štampanju vaših kodova. Umesto dosadašnjem prekucavanja kodova sada možemo automatizovati proces.

BAR KODOVI I QR KODOVI – NALEPNICE I DEKLARACIJE

Bez obzira za koji kod ste se odlučili, biće potrebno uraditi grafički dizajn kodova, pripremu za štampu i štampu istih. Dok situacija sa kodovima ne bude potpuno jasna, naša preporuka je da zadržite stare deklaracije a bar (ili QR) kodove odštampate na posebnim nalepnicama i zalepite ih pored postojeće deklaracije.

 

 excel bar kod - qr kod je nova mogućnost u štampanju vaših kodova. Umesto dosadašnjem prekucavanja kodova sada možemo automatizovati proces.

IZRADA BAR KOD (QR KOD) NALEPNICA

Ukoliko nemate nikakve deklaracije ili ste rešili da postojeće zamenite novim, koje će pored teksta sadržati i grafički bar kodo (ili QR kod), u tom slučaju možemo odraditi tekstualne (najčeše crno bele) deklaracije. Deklaracije se štampaju u raznim veličinama na samolepljivom, ricovanom papiru, u željenoj količini.

 

 excel bar kod - qr kod je nova mogućnost u štampanju vaših kodova. Umesto dosadašnjem prekucavanja kodova sada možemo automatizovati proces.

IZRADA BAR KOD (QR KOD) DEKLARACIJA

Ukoliko se odlučite da jednim potezom rešite nekoliko problema u tom slučaju možemo odraditi bar (QR) kod etikete. Ova etikete najčešće se radi u koloru, na ricovanom samolepljivom papiru, a mogu poslužiti kao 3 u 1, i kao naslovna etiketa proizvoda, i kao deklaracija i kao bar (QR) kod nalepnica. Dakle idealno univerzalno rešenje.

 

 excel bar kod - qr kod je nova mogućnost u štampanju vaših kodova. Umesto dosadašnjem prekucavanja kodova sada možemo automatizovati proces.

IZRADA BAR KOD (QR KOD) ETIKETA

Media Centar Studio standarno već nudi uslugu izrade kodova u normalnom režimu gde je za dizajn i štampu u proseku potreban jedan radni dan i isto toliko da vam se isporuči štampani materijal. Ali, ako su vama kodovi potrebni u roku od 2 sata, onda je priča sasvim drugačija i proces se mora maksimalno ubrzati.

BRZI KODOVI BAR KOD – QR KOD

Serijski bar kodovi predstavljaju noćnu moru za onoga koji mora uraditi veće serije ovih brojeva (npr 1000, 2000, 3000+ barkodova). U ručnom pojedinačnom dizajnu ovo može predstavljati veliki problem. Kada dođe do takve situacije u pomoć stiže Media Centar Studio koji je razvio namensku aplikaciju za rešavanje ovakvih problema.

SERIJSKI BAR KODOVI

EXCEL BAR KOD – QR KOD JE NOVA MOGUĆNOST U ŠTAMPANJU VAŠIH KODOVA. UMESTO DOSADAŠNJEG PREKUCAVANJA KODOVA SADA MOŽEMO AUTOMATIZOVATI PROCES.

Comments are closed.