Bar kod – QR kod – Deklaracija – Dizajn, priprema za štampu i štampa

Rešili ste da uradite bar kod ili QR kod oznake za vašu robu i potrebni su vam dizajn i štampa? U tom slučaju Media Centar nudi rešenje. Kod nas možete odraditi dizajn kodova (bar kod ili QR), pripremu za štampu nalepnica i kompletnih deklaracija (sa i bez kodova). Ako već imate deklaracije, biće dovoljno da se bar kodovi (ili QR) odštampaju na samolepljivom papiru, (A4), koji je ricovan na određeni broj nalepnica (8, 12, 18, itd). Odštampane nalepnice se onda lepe na ambalažu proizvoda, na same proizvode, na rafove, vreće i sl. Ili, ako tako želite, može se odštampati i kompletna deklaracija sa tekstom zajedno sa bar kodom ili QR kodom. Nešto više o tome u tekstu: Bar kod – QR kod – Deklaracija – Dizajn, priprema za štampu i štampa.

Bar kod - QR kod - Deklaracija - Dizajn, priprema za štampu i štampa

BAR KOD – QR KOD – DEKLARACIJA – DIZAJN, PRIPREMA ZA ŠTAMPU I ŠTAMPA

 

BAR KOD – QR KOD – DEKLARACIJA – DIZAJN, PRIPREMA ZA ŠTAMPU I ŠTAMPA

 

Kako biste bolje razumeli temu kodova preporučujemo da pre čitanja ovog teksta pročitate naš prethodni tekst (Bar kodovi i QR kodovi i deklaracije). Ukoliko se odlučite za bar kodove biće potrebno da se prethodno obratite agenciji ovlašćenoj za dodelu bar kod brojeva (GS1) a nakon toga možete se obratiti nama, dostaviti nam spisak bar kod brojeva ili, ako radite QR kodove, kontaktirajte nas direktno kako bi se dogovorili oko potrebnih podataka za generisanje QR kodova.

 

Formati ricovanih nalepnica za štampu bar kodova i QR kodova (papir A4)

Ukloliko štampate nalepnice samo bar kodova ili QR kodova, štampa se vrši na ricovanom A4 papiru i u zavisnosti od veličine artikla na raspolaganju vam stoje i razne veličine nalepnica. Opcije su sledeće:

Bar kod - QR kod - Deklaracija - Dizajn, priprema za štampu i štampa

Bar kod - QR kod - Deklaracija - Dizajn, priprema za štampu i štampa

BAR KOD – QR KOD – DEKLARACIJA – DIZAJN, PRIPREMA ZA ŠTAMPU I ŠTAMPA

 • BK40 = 40 bar kod nalepnice na listu (veličina nalepnice 48.5mm x 25.4mm) – PDF
 • BK52 = 52 bar kod nalepnice na listu (veličina nalepnice 50mm x 33mm) – PDF
 • BK 65 = 65 bar kod nalepnica na listu (veličina nalepnice 38.1mm x 21.2mm) – PDF
 • BK80 = 80 bar kod nalepnica na listu (veličina nalepnice 35.6mm x 16.9mm) – PDF
 • BK102 = 102 bar kod nalepnice na listu (veličina nalepnice 30mm x 15mm) – PDF
 • QR30 = 30 QR kod nalepnica na listu (veličina nalepnice 39mm x 47mm) – PDF
 • QR88 = 88 QR kod nalepnica na listu (veličina nalepnice 25mm x 25mm) – PDF

Na linkovima desno možete skinuti PDF fajl sa primerom kvaliteta štampe. Primetićete da se objekti ne mute prilikom uvećanja zuma zato što kod štampe koristimo vektorski dizajn što sa laserskom štampom u kombinaciji  daje veću sigurnost kod očitavanja kodova. Prikazani tipovi papira su ricovani na nalepnice navedenih dimenzija. Ukoliko nalepnice štampamo na nericovanom papiru (1/1) u tom slučaju možemo veličinu nalepnice prilagoditi vašoj želji. Za specifične zahteve slobodno nas kontaktirajte.

 

Formati ricovanih nalepnica za štampu kompletnih deklaracija sa uštampanim bar kodom ili QR kodom (papir A4)

Ukloliko štampate kompletne deklaracije zajedno sa bar kodom, QR kodom ili bez njih, štampa se uglavnom vrši na ricovanom A4 samolepljivom papiru a zavisnosti od veličine artikla na raspolaganju vam stoje i razne veličine nalepnica. Za ovu varijantu opcije su sledeće:

Bar kod - QR kod - Deklaracija - Dizajn, priprema za štampu i štampa

BAR KOD – QR KOD – DEKLARACIJA – DIZAJN, PRIPREMA ZA ŠTAMPU I ŠTAMPA

 

 • DEK BK8+ = 8 bar kod deklaracija nalepnica na listu (veličina nalepnice 97mm x 67.7mm) – PDF
 • DEK QR8+ = 8 qr kod deklaracija nalepnica na listu (veličina nalepnice 97mm x 67.7mm) – PDF
 • DEK BK18+ = 18 bar kod deklaracija nalepnica na listu (veličina nalepnice 63.5mm x 46.6mm) – PDF
 • DEK QR18 – = 18bar kod nalepnice na listu (veličina nalepnice 63.5mm x 46.6mm) – PDF
 • DEK BK24+ = 24 bar kod nalepnice na listu (veličina nalepnice 64.6mm x 33.8mm) – PDF
 • DEK QR24 = 24 bar kod nalepnice na listu (veličina nalepnice 64.6mm x 33.8mm) – PDF

Deklaracije možete raditi i u koloru (sa dodatnom grafikom). Ukoliko se štampa radi na običnom papiru ili kunsdruk kartonima, u tom slučaju dimenzije nisu fiksne već ih možemo proizvoljno definisati.

Bar kod - QR kod - Deklaracija - Dizajn, priprema za štampu i štampa Bar kod - QR kod - Deklaracija - Dizajn, priprema za štampu i štampa

 

Iz tehničkog ugla, naš savet je da se dizajn kodova radi u vektorskom formatu a štampa isključivo direktno iz kompjutera na laserskom printeru kako bi se obezbedio potreban kvalitet štampe i bolja čitljivost štampanih kodova. Izrada kodova u rasterskoj grafici i štampa na inkjet štampačima daje slabije i vremenom nepostojane rezultate jer može doći do brisanja i zamućenja kodova pod uticajem vlage i mehaničkih uticaja pa samim tim i do gubitka mogućnosti očitavanja kodova. Do sličnog ishoda može dovesti i besomučno fotokopiranje i pravljenje “kopije od kopija” pri čemu svaka naredna biva lošija od one prethodne. Verovatno ste imali prilike da primetite u marketima da često puta kod odbija da bude “pročitan” nakon čega se pristupa ručnom upisu brojeva. Ukoliko sami radite štampanje kodova gledajte da ispoštujete ove minimalne tehničke faktore. Iz tog razloga Media Centar Studio kod izrade kodova koristi isključivo vektorsku grafiku i direktnu štampu na laserskim printerima, bez upotrebe procesa fotokopiranja.

Kod izrade nalepnica sa kodovima ili deklaracija svejedno, postoje dve nezavisne stavke a to su dizajn i štampa pa samim tim dve nezavisne cene usluge.

Šta podrazumeva dizajn koda ili deklaracije?

Pod dizajnom kodova podrazumevamo generisanje linijskog bar koda od priloženog broja ili generisanje QR koda od priloženog teksta ili dizajniranje kompletne deklaracije a nakon toga i njihovo ređanje na A4 papiru u skladu sa brojem ricova i veličinom nalepnice. To znači da na jednom listu imate jedan bar kod, ili jedan QR kod, ili jednu deklaraciju u više primeraka srazmerno ricovanju papira (20,30,40….100). Nakon što se odradi dizajn pristupa se štampi.

Primer za bar kod dizajn/štampu

Ako imate 1 bar kod i želite da uradite 650 nalepnica datog bar koda (38.1mm x 21.2mm) postupak je sledeći: prvo ćemu uraditi dizajn, generisaće se linijski bar kod od broja a onda, ako na papiru ima npr. 65 nalepnica, a vama su potrebne 650 nalepnice konkretnog bar koda, u tom slučaju imaćete cenu jednog bar kod dizajna + 10x štampa ricovanog muflona (na papiru BK65).

Primer za QR kod dizajn/štampu:

ako imate 5 QR koda, od svakog vam je potrebno po 150 QR nalepnica (39mm x 47mm), u tom slučaju koristićemo ricovani muflon papir (QR30) koji ima 30 nalepnica. Ovde ćete imati dizajn x5 (5x generisanje 5 QR koda i 5x ređanje na papiru QR30 – saglasno dimenziji ricovanja) i nakon toga imaćete štampu x5 (5 samolepljivih listova A4, QR30).

Štampanje više listova i cena naknadne štampe

Cena dizajna i štampe su nezavisne. Sve dizajne čuvamo u bazi pa ukoliko želite više listova štampe ili želite naknadnu štampu već rađenog koda ili deklaracije, onda više ne plaćate cenu dizajna već samo cenu štampe A4 lista. Tako npr ako vam je potrebno još 20 listova nalepnica već rađenog koda imaćete samo cenu štampe x20 bez cene dizajna.

 

Cena dizajna i štampe zavise od količine nalepnica (deklaracija) koje radite. Za konkretne informacije kontaktirajte nas:

Media Centar Studio, Leskovac

016/215-298,  063/8309803

e-mail:mediacentar.leskovac@gmail.com

 

Pogledajte slične tekstove

 Bar kod - QR kod - Deklaracija - Dizajn, priprema za štampu i štampa

BAR KODOVI I DEKLARACIJE

 Bar kod - QR kod - Deklaracija - Dizajn, priprema za štampu i štampa

BAR KOD – QR KOD – KO JE VLASNIK OVOG KODA

 

IZRADA BAR KOD – QR KOD ETIKETA

BAR KOD – QR KOD – DEKLARACIJA – DIZAJN, PRIPREMA ZA ŠTAMPU I ŠTAMPA

Comments are closed.